Oferta

Terapia – Konsultacje – Doradztwo

Superwizja pracy socjalnej

Superwizja pracy socjalnej

Superwizja pracy socjalnej to proces uczenia się i ciągłego rozwoju zawodowego, służący wzmacnianiu profesjonalnych kompetencji poprzez poszukiwanie źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonania.

Konsultacja rodzinna

Konsultacja rodzinna

Konsultacja rodzinna jest pierwszym spotkaniem terapeuty lub zespołu terapeutycznego ze wszystkimi, którzy w danym momencie są zaangażowani w rodzinny problem. Spotkanie trwa 90 minut i służy rozważeniu decyzji o podjęciu terapii rodzinnej. 

Czasami rodziny z problemami korzystają tylko z poradnictwa rodzinnego, konsultacji, interwencji kryzysowej, które są mniej intensywne, cechuje je niższy poziom pracy wglądowej i są krótkoterminowe.

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna jest rozmową rodziny z terapeutą lub terapeutami. Może odbywać się w obecności zespołu reflektującego o ważnych dla niej sprawach. W rozmowach powinna uczestniczyć cala rodzina, gdyż ważna jest perspektywa każdego z jej członków. Terapia rodzinna odbywa się zwykle 1 raz na 3— 4 tygodnie. Spotkanie trwa 90 min. 

Głównym celem systemowej terapii rodzin jest wielowymiarowe spojrzenie na problem i uświadomienie członkom rodziny ich ważności i ról, jakie pełnią w systemie. Ich siły, ale też i mocy sprawczej. Dom rodzinny jest i zawsze pozostanie pierwszym źródłem doświadczeń dziecka. To on będzie wpływał na jego uczucia, zainteresowania, oraz stosunek do świata i samo o nim wyobrażenie. 

Terapia rodzinna z zespołem reflektującym

Terapia rodzinna z zespołem reflektującym

Metoda zespołu reflektującego bazuje na otwartym dzieleniu się przez uczestników spotkania rodzinnego refleksjami (wewnętrznymi dialogami) na temat tego, co dzieje się podczas terapii (są to 2-3 osoby, które nie biorą bezpośredniego udziału w prowadzeniu terapii, ale ją obserwują) i na życzenie terapeuty bądź kogoś z rodziny dzielą się refleksjami. 

Terapia par

Terapia par

Terapia par skierowana jest zarówno do par małżeńskich jak i osób żyjących w związkach nieformalnych, heteroseksualnych i homoseksualnych. Już od pierwszego spotkania wymagane jest, by para przyszła razem. Terapię par może prowadzić jeden lub dwóch terapeutów. Terapia par odbywa się zwykle raz na 2 tygodnie. Spotkanie trwa 90 min.

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna dla osób dorosłych i członków rodzin 

Terapia indywidualna dla osób dorosłych i członków rodzin kierowana jest kiedy ich osobiste cierpienie staje się trudne do zniesienia, a dotychczasowe sposoby radzenia sobie zawodzą. Problemy z którymi zmagają się dotyczą ich osobistych przeżyć i doświadczeń życiowych oraz wymagają przepracowania na indywidualnych spotkaniach z psychoterapeutą. Spotkania odbywają sie niezależnie od spotkań rodzinnych. Terapia odbywa się 1 raz w tygodniu. Spotkanie trwa 50 minut. 

Scroll to Top